Jurij Konjar “glas-beseda-gib”, 2020

2.10.2020
Demonstracija ob koncu prvega, dvo-tedenskega solo delovnega procesana temo ‘glas-beseda-gib’ Projektni Prostor DUM, Ljubljana.
koprodukcija DUM – društvo umetnikov – v sklopu projkta GIK