4 ŽABE , 2021

01.07. 2021 – 25. 07. 2021, Projektni prostor DUM, Kolodvorska 6, Ljubljana

Marco Andrea Magni, Benjamin Jones, Francesco De Prezzo
kustos: Nicola Mafessoni


4 žabe

Razstava razkriva subtilno vez med tremi mediji vizualnega polja, med konceptualno umetnostjo, slikarstvom in fotografijo.
Trije umetniki iz treh držav (Švice, Italije in Anglije) imajo v svojem ustvarjalnem pristopu in odnosu nekaj skupnega: vsi trije poizkušajo razkriti izčiščenost, ki je na delu v poeziji ali v poetiki in ki je navzoča tudi skozi značilno temeljni okus, elegantnost in lepoto; Takšna navzočnost je pogosto ponujena gledalki/-cu skozi ozaveščeno zahtevo po njegovi pozornosti in nujnem naporu, ki je za to potreben.

Marco Andrea Magni (rojen leta 1975 v Švici) ima nekako ‘kemijski’ pristop in raziskuje pogoje za možnosti in naključja, ki se skozi telesno izkušanje raztapljajo v skulpturo ali objekt. Ukvarja se na primer z nevidnostjo magnetizma, lepoto sija zlata ali težo papirja …

Francesco De Prezzo (rojen leta 1994 v Italiji) se zanima za slikanje z mavcem, cementom ter industrijskimi barvami. Reproducira majhne instalacije, sestavljene v ateljeju, ki jih nato preoblikuje ali ‘negira’ na površini platna; vrednost dodaja, bi lahko rekli, z ‘odštevanjem’ elementov tega svojega postopka – odvzemanja in dodajanja – ter lovi bistvo, ki je čas slikanja sam.

Benjamin Jones (rojen leta 1994 v Veliki Britaniji) se ukvarja z različnimi področji in načini preiskovanja. Njegove preiskave so lahko zelo intenzivne ali zelo ležerne, lahko so hipnih ali pa dolgotrajajočih oblik. Sestavljene so lahko tudi iz sočasno razvitih in medsebojno povezanih pramenov, ki ponujajo načrtovan, neprekinjen pogled ali nenavaden dogodek. Fotografija je osrednjega pomena za vse to, saj ponuja možnost dokumentacije in ponovne interpretacije; omogoča izbiranje tistega, kar se vidi, in eksperimentiranje s tistim, kar ne more biti.
Pred leti mi je podaril knjigo Jochena Lemperta z naslovom 4 žabe.
NM