Kako je umetnost pomembna. In kako pomeni. VIII del.2023

Četrtek, 21. decembra, ob 19. uri, Projektni prostor DUM, Kolodvorska 6, Ljubljana
Ivan Meštrović, Osnutek za spomenik Juriju Vegi v Ljubljani, 1904

Meštrovićev osnutek spomenika bo v središču pogovora umetnostne zgodovinarke Beti Žerovc in kustosa Vladimirja Vidmarja.

Ivan Meštrović, Osnutek za spomenik Juriju Vegi v Ljubljani, 1904, Fototeka Galerije Meštrović v Splitu.

Kako je umetnost pomembna. In kako pomeni. se z entuziazmom, afirmativnostjo in radovednostjo vrača k delu. Ta fokus nima ambicije teoretiziranja, temveč poskus identificiranja načinov, kako o delu govoriti, kako ga zapopasti, hkrati v njegovi enkratnosti kot tudi vpetega v preplet pomenskih polj. Za osnovo si jemlje enostavno strukturo: 1 delo – 1 diskurzivni dogodek, pri čemer vsak izmed dogodkov uprablja drug format. Program si prizadeva predvsem za to, da za osnovo vzamemo dejanska umetniška dela/prakse ter iz njihove natančne analize poskušamo razviti nove, preciznejše in prožnejše kategorialne aparate. In tudi aktivnejšo, afirmativnejšo debato o umetnosti.

Letno serijo dogodkov enoti svojevrstna krovna tema. Lani je to bila linija, letos pa tisto, kar v angleščini poimenujemo scale, slovenimo pa kot mero, merilo ali pa razmerje. Medtem ko je izhodišče lani zaznamoval nek minimalni formalni element, letošnji nabor del v fokusu opredeljuje določeno vprašanje primerjalnih relacij v nekem sistemu mer. V ospredje torej stopa določena problematika odnosov, ki jo dela formalno in konceptualno razvijajo na zelo različne načine.

Zadnji letošnji dogodek bo potekal nekoliko drugače od dosedanjih. Fokus bo tokrat na delu, ki ne sodi v kanon sodobne umetnosti, niti po času svojega nastanka niti po svojem konceptualnem polju. What is more, celotna zgodba tega dela je zgodba določene izključitve, izpada, nevidnosti. Pogovor o neizvedenem Meštrovićevem spomeniku Juriju Vegi bo tako povod, da se skozi premislek o Meštrovićevem delu še enkrat vprašamo o pogojih, da se določeno delo uresniči, vpiše v določen kanon, vznikne v določenem vizualnem in konceptualnem polju ter postane prepoznano kot delo. Če vprašanje parafraziramo v luči letošnje krovne teme: kakšen mora biti njegov ideološki, idejni in fizični scale, da se v določen umetnostni sistem nekaj vpiše kot umetniško delo.
Vstop je prost, informacije in rezervacije so možne na dum@dum-club.si

Soorganizatorji projekta:
Maska – zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
AVA – Akademija za vizualne umetnosti
Projekt podpirajo: Mestna občina Ljubljana Oddelek za Kulturo, Ministrstvo za kulturo RS