Kako je umetnost pomembna. In kako pomeni. VI del.2023

4 december ob 18. uri, Projektni prostor DUM, Kolodvorska 6, Ljubljana
David Nez: Nevidna skulptura, 1968

Delo umetnika Davida Neza bo v središču pogovora kustosov Igorja Španjola in Vladimirja Vidmarja.
*pogovor bo v slovenskem jeziku


V DUM-u smo lani začeli z eksperimentalnim programom diskurzivno-razstavnih dogodkov Kako je umetnost pomembna. In kako pomeni. Na razstavah namreč pogosto opažamo, da didaskalije in opisi del govorijo bolj o vsem drugem kot o materialnosti tistega, kar vidimo pred seboj. Velikokrat tudi ugotavljamo, da umetniško delo izginja pod težo ambicij kuratorskih izjav, političnih gest in razstavnih strategij. To se zlahka zgodi, saj je umetniško delo krhek, pogosto nestanoviten fenomen, občutljiv na okoliščine in kontekste. Pogosto je že v načelu umetniško delo tisto, ki radikalno preizprašuje in celo spodkoplje lastne temelje, ob odrekanju trdne opore in ontološke zanesljivosti. Kako se torej približati tej paradoksni entiteti, ki je najbolj tukaj, ko je hkrati ni, in ki je najbolj to, ko je hkrati nekaj drugega?
Kako je umetnost pomembna. In kako pomeni. se z entuziazmom, afirmativnostjo in radovednostjo vrača k delu. Ta fokus nima ambicije teoretiziranja, temveč poskus identificiranja načinov, kako o delu govoriti, kako ga zapopasti, hkrati v njegovi enkratnosti kot tudi vpetega v preplet pomenskih polj. Za osnovo si jemlje enostavno strukturo: 1 delo – 1 diskurzivni dogodek, pri čemer vsak izmed dogodkov uprablja drug format. Program si prizadeva predvsem za to, da za osnovo vzamemo dejanska umetniška dela/prakse ter iz njihove natančne analize poskušamo razviti nove, preciznejše in prožnejše kategorialne aparate. In tudi aktivnejšo, afirmativnejšo debato o umetnosti.

Letno serijo dogodkov enoti svojevrstna krovna tema. Lani je to bila linija, letos pa tisto, kar v angleščini poimenujemo scale, slovenimo pa kot mero, merilo ali pa razmerje. Medtem ko je izhodišče lani zaznamoval nek minimalni formalni element, letošnji nabor del v fokusu opredeljuje določeno vprašanje primerjalnih relacij v nekem sistemu mer. V ospredje torej stopa določena problematika odnosov, ki jo dela formalno in konceptualno razvijajo na zelo različne načine.

David Nez je rojen leta 1949 v Cambridgeu v Massachusettsu. Med letoma 1967 in 1972 je živel v Ljubljani, kjer je obiskoval Akademijo za likovno umetnost in diplomiral iz slikarstva. V tem času je bil član slovenskega avantgardnega umetniškega kolektiva Skupina OHO, kjer je ustvarjal kiparske instalacije, performanse in eksperimentalne filme. Leta 1975 se je vrnil v ZDA in živel v Baltimoru v Marylandu, kjer je obiskoval Maryland Institute of Art. Leta 1992 se je preselil v Portland v Oregonu, kjer trenutno živi.
Njegova dela segajo od slikarstva v mešanih medijih do kiparskih instalacij in umetnosti performansa ter raziskujejo vizualno pripoved s transhistorične perspektive.

Soorganizatorji projekta:
Maska – zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
AVA – Akademija za vizualne umetnosti
Projekt podpirajo: Mestna občina Ljubljana Oddelek za Kulturo, Ministrstvo za kulturo RS