Kako je umetnost pomembna. In kako pomeni. V del.2023

Sreda, 27. septembra, ob 18. uri, Projektni prostor DUM, Kolodvorska 6, Ljubljana
d.d. trans: Polž, 2015
Delo belgijskega umetnika d.d. transa bo v središču pogovora umetnice Alenke Pirman in kustosa Vladimirja Vidmarja.


V DUM-u smo lani začeli z eksperimentalnim programom diskurzivno-razstavnih dogodkov Kako je umetnost pomembna. In kako pomeni. Na razstavah namreč pogosto opažamo, da didaskalije in opisi del govorijo bolj o vsem drugem kot o materialnosti tistega, kar vidimo pred seboj. Velikokrat tudi ugotavljamo, da umetniško delo izginja pod težo ambicij kuratorskih izjav, političnih gest in razstavnih strategij. To se zlahka zgodi, saj je umetniško delo krhek, pogosto nestanoviten fenomen, občutljiv na okoliščine in kontekste. Pogosto je že v načelu umetniško delo tisto, ki radikalno preizprašuje in celo spodkoplje lastne temelje, ob odrekanju trdne opore in ontološke zanesljivosti. Kako se torej približati tej paradoksni entiteti, ki je najbolj tukaj, ko je hkrati ni, in ki je najbolj to, ko je hkrati nekaj drugega?
Kako je umetnost pomembna. In kako pomeni. se z entuziazmom, afirmativnostjo in radovednostjo vrača k delu. Ta fokus nima ambicije teoretiziranja, temveč poskus identificiranja načinov, kako o delu govoriti, kako ga zapopasti, hkrati v njegovi enkratnosti kot tudi vpetega v preplet pomenskih polj. Za osnovo si jemlje enostavno strukturo: 1 delo – 1 diskurzivni dogodek, pri čemer vsak izmed dogodkov uprablja drug format. Program si prizadeva predvsem za to, da za osnovo vzamemo dejanska umetniška dela/prakse ter iz njihove natančne analize poskušamo razviti nove, preciznejše in prožnejše kategorialne aparate. In tudi aktivnejšo, afirmativnejšo debato o umetnosti.

Letno serijo dogodkov enoti svojevrstna krovna tema. Lani je to bila linija, letos pa tisto, kar v angleščini poimenujemo scale, slovenimo pa kot mero, merilo ali pa razmerje. Medtem ko je izhodišče lani zaznamoval nek minimalni formalni element, letošnji nabor del v fokusu opredeljuje določeno vprašanje primerjalnih relacij v nekem sistemu mer. V ospredje torej stopa določena problematika odnosov, ki jo dela formalno in konceptualno razvijajo na zelo različne načine.

d.d. trans je belgijski umetnik, ki živi in deluje v Antwerpnu. V središču njegove prakse so transformacije vsakdanjih predmetov, pogosto tistih iz gospodinjstva, ki jih prek minimalnih intervencij prenese v kontekst umetnosti. Rezultati teh premestitev so nenavadna mešanica minimalizma in fantastičnega, kjer se poetično vmešča v nestanovitne meje med najdenim in ustvarjenim.

Soorganizatorji projekta:
Zavod Maska
AVA Academy of Visual Arts
Projekt podpirajo: Mestna občina Ljubljana Oddelek za Kulturo, Ministrstvo za kulturo RS